Hazır kapak m€sajları, En kapak m€sajlar kısa, 2016 kapak m€sajları sizl€r için sit€mizd€ öz€nl€ hazırlanmıstır sit€mizd€ ßulunan yazılar ßir ßaska y€rd€ asla yoktur.Tamam€n günc€l v€ özgün olarak hazırlanmaktadır.

KimE gülErsin kimE sEvErsin
GitmEm dEyip söz vErip gidEndEn mi
SEviyorum dEyip yalanlarla tErk EdEn dEn mi
KimdEn umut ßEklErsin kimi sEvip , kimE umut ßEslErsin .ßEn ßiliyorum hErsEyi kimsEyi sEvmEyEcEksin kimsEyE güvEnmEyEcEksin..

ßEn En azından katilimi tanıyorum. Fakat sEn ßir gün sEvilmEdiğin ßir yürEktE, kim vurduya gidEcEksin…

ßEni sEvmEyEn hErkEsE sonsuz tE$EkkürlErimi yolluyorum. MErak EtmEsinlEr ßEn dE onları sEvmiyorum.

ßEn konu$tum sEn duymak istEmEdin. $imdi sEn konu$mak istiyorsun. Özür dilErim. ßu lisani ßilmiyorum.

ßazıları iyi ßir küfrü hak EtmEk için o kadar çok EmEk vEriyor ki, ‘EmEklErinE saygı duyuyorum!’

Attığınız ya da atacaklarınız kazıkları saklıyorum, saklıyorum ki gün gElip ßana döndüğünüzdE sizi ağırlayacak yErim olsun.

At yEdi gündE, it yEdiği gündE unuturmu$. SEn kaç gündE unuttun sEvgili?

Aklımdan gEçtin gittin, kim ßilir yinE kimE gidiyordun.

14 $ußat’ta sEvgilimlE yEmEğE çıkacağız, oradan sonra parti falan kopacağız. $aka $aka sEvgilimiz mi varda gEzEcEğiz, EvdE oturup çayla ßisküvi yiyEcEğiz

ßana kalßimdEsin dEmE, ßilirsin kalaßalıkları sEvmEm.

ßEn sEninlE toprağa girErim diyEnlEri çok gördüm, öylE diyEnlEri toprağa hEp yalnız gömdüm.

ßo$una kimsEyi suçlamayın dostlarım! Kullanıcı hatası dEğil, ßazılarının doğu$tan dEfoludur yürEği.

Dünya nüfusu arttıkça, insan sayısı azalıyor…

En çok incittiğimiz ki$ilErin, aslında En sEvdiklErimiz olu$u nE garip dEğil mi?

Hani dErdin ya ‘yEryüzündEki hiç ßir varlık ßEni sEndEn ayırmaz’ diyE, ya çok mErak Ediyorum yEni sEvgilin uzaylı mı?

Kırgınlığım lunaparkta unutulmu$ ßir çocuğun nEfrEti kadar, sorun atlı karıncalar dEğil, arkamdan dönüp duran dönmE dolaplar.

KimilEri toprak kadar kıymEtli, kimilEri ßir ot kadar dEğErsiz… HErkEs ßir $EkildE ya$ıyor i$tE. KimilEri $ErEfli, kimilEri $ErEfsiz…

Yapında ßozukluk varsa ßEndEn mimarlık ßEklEmE!

KEndini dünyalar kadar dEğErli zannEdEnlErE kısa ßir not: Dünya ßE$ para Etmiyor.

KaraktErim vE tavrımı ßirßirinE karı$tırmayınız! KaraktErim “kim olduğumla” ilgilidir, tavrım “sizin kim olduğunuzla.”

HEr yüzünE güldüğüm kEndini dEğErli sanmasın! ßEn sadEcE gülmEyi sEviyorum…

İnsanlar da fotoğraflar gißi; nE kadar ßüyütürsEn, o kadar dü$üyor kalitEsi…

KEndini ßEğEnmi$ insanları sEvErim. Hiç kimsEnin ßEğEnmEdiği ßir $Eyi ßEğEnmEk, ayrıcalıktır.

SEndE haklısın… Adamlığın kadar konu$ dEdim diyE ßu susmalar…

DEgEr vEr üstü kalsın, ßalık ßilmEzsE HALİK ßİLİR.

VEr digim dEgErlE ßalon gißi $i,$anlar ßEn gidincE fısss diyE sönErlEr.

sitemizdeki sözleri pacabokta paylasabılırsınız. en kapak mesajlar burda oldugunu idda ediyoruz.

Yanımda olması gErEkEnlEr zatEn yanımda, dEfolup gidEnlEr kimin umurunda…

SEvgimin kıymEtini ßilmEyEni yokluğumla tErßiyE EdErim…

Noktayı koyduğumda nE sEndEn ßir EsEr kalacak, nE dE ßEndE ßir kElimEcik kalacak…

KimsE vazgEçilmEz dEğildir. Kır kalßimi gönlün olsun. Al hEr $Eyi gözün doysun. $imdi ßa$ka manitalarlayım ßu da sana kapak olsun…

TarihE adımı altın harflErlE yazdıramıyorsam, ßunun tEk sEßEßi altın fiyatlarının sürEkli yüksEldiğindEndir

Sizd€ €n kapak m€sajlarınızı ßizl€r€ gönd€rın onaylıyalım yorumlarınızı ߀klıyoruz.

  1. TUGBA
    29 Nisan 2015

    mutsuzlugum oyuncagı alınmıs bir cocugun üzüntüsü kadar soguk sensizlik kadar esrarlı..

Duygusal Sözler Yaz


| toplist