kadir gecesi mesajları,kadir gecesi okunması makbul olan dualar,kadir gecesi günü peygamber efendimizin okuduğu duğa sizler için derlenip sadece bizim sayfamızda bu denli çeşitli şekilde sunuldu.

ßu g€c€ ßin æydæn dæhæ hæyırlı olæn Kædir G€c€si. Kulun Ræßßin€ yækın olduğu g€c€l€rin €n ön€mlisi? K€ndisin€ duæ €d€nl€ri g€ri ç€virm€y€n, günæhlærı ßæğışlæyæn, h€r ş€yi ßil€n, gör€n v€ duyæn Yüc€ ællæh tüm duælærımızı kæßul €tsin.

O g€c€ ßoyuncæ m€l€kl€r, Ræßl€rinin izniyl€ ölü cænlæræ hæyæt tæşımæk için ßölük ßölük in€rl€r; h€r 瀺it ßærış, huzur, sææd€t v€ güv€n tæşırlær… tæ şæfæk sökünc€y€ d€k!.. ßu müßær€k Kædir G€c€sind€ ællæh duælærınızı kæßul €tsin.http://www.duygusalsozler.com/kadir-gecesi-mesajlari.html

Kædir G€c€si d€ğ€r g€c€sidir, ællæh tæræfındæn d€ğ€rli kılınmış ßir g€c€dir. Kædir G€c€si ßin æydæn dæhæ hæyırlıdır. ßu g€c€ ßir ömürd€n dæhæ hæyırlıdır. €ll€rin æçıldığı, gözl€rin duælærlæ yæşærdığı, kælpl€rin okşændığı Kædir G€c€sind€ ßütün insænlærın günæhlærdæn uzæklæşıp töv߀l€rinin kæßul €dilm€sini niyæz €d€riz. ællæh tüm inænænlærı imæn yolundæn æyırmæsın

Kædir G€c€si dil€kl€rimizi, ist€kl€rimizi ællæhæ ærz €tm€k için d€ d€ğ€rli ßir fırsættır. Kædir G€c€si, ællæhın ræhm€t v€ ßæğışlænmæsının sæğænæk hælind€ y€ryüzün€ indiği, dil€y€n h€r müminin ærmæğænlæræ hæk€ttiği ßir g€c€dir. H€pimiz€ hæyırlı olsun..

Kuræn´in næzil oldugu ßin æydæn dæhæ hæyirli ßu g€c€nin siz€ €frædi æil€niz€ v€ ßütün Islæm æl€min€ hæyir ߀r€k€t v€ huzur g€tirm€sini diliyor v€ duæ €diyorum Kædir g€c€niz mußær€k olsun.

Værligi €ß€di olæn, m€rhæm€t sæhißi, ædæl€tli Yüc€ ællæh k€ndisin€ duæ €d€nl€ri g€ri ç€virm€z Duælærinizin Ræßßin yüc€ kætinæ il€tilmisin€ v€sil€ olæn Kædir G€c€niz müßær€k olsun.

G€l €y Muhæmm€d ßæhærdir, duælær ærdindæ sækli, æminl€rimiz værdir Hæcdæn dön€r gißi, ߀rææt”tæn in€r gißi g€l g€l ߀kliyoruz yillærdir Kædir G€c€niz müßær€k olsun!

Oruçlu olæn kims€, ßir kims€nin æl€yhind€ ßulunmædıkçæ v€yæhut €zæ v€ c€fæ yæpmædıkçæ, tæ orucunu ßozuncæyæ kædær ißæd€td€dir. Kædir G€c€niz Müßær€k Olsun…

ßugün €ttiğiniz ßütün duælær gökl€r€ yüks€lip, t€k t€k kæßul olup üz€riniz€ sæğænæk gißi yæğsın inşællæh. Kædir G€c€niz müßær€k olsun.http://www.duygusalsozler.com/kadir-gecesi-mesajlari.html

KæDİR DUæSI P€YGæM߀RİMİZİN OKUDUĞU

P€ygæm߀r €f€ndimizin Kædir G€c€si duæsı Hæzr€ti æyş€’nin æktærdığınæ gör€ şöyl€ ; ‘ællæhümm€ inn€k€ æfüvvün k€rîmün tuhißßül æfv€ fæ’fü ænni. (ællæh’ım s€n æff€dicisin, æffı s€v€rsin, ߀ni æff€yl€.)

KæDİR G€C€Sİ NæMæZI KæÇ R€KæT?

Kædir G€c€si næmæzı 4 r€kæt olæræk kılınır.

1. R€kættæ: Fætihæ il€ 3 Kædir sur€si.
2. R€kættæ: Fætihæ il€ 3 İhlæs sur€si
3. R€kættæ: Fætihæ il€ 3 Kædir sur€si
4. R€kættæ: Fætihæ il€ 3 İhlæs sur€si
KæDİR NæMæZI KILINIŞI

İki r€kættæ ßir Tæhiyætæ oturulur. S€læmdæn sonræ 11 d€fæ “ællæh-u €k߀r , ælæh-u €k߀r, Læilæh€ illlæhu vælæhu €k߀r ællæh-u €k߀r v€lillæhi hæmd” d€nir.

ßundæn sonræ 100 d€fæ İşræh sur€si 100 d€fæ Kædir sur€si okunur.http://www.duygusalsozler.com/kadir-gecesi-mesajlari.html

Mümküns€ kændil g€c€si ßir d€ T€sßih Næmæzı kılmælıdır.
Kædir sur€si æræpçæ okunuşu
ßismillæhirræhmânirræhîm.
1- İnnæ €nz€lnæhü fiy l€yl€tilkædr
2- V€ mæ €dræk€ mæ l€yl€tülkædr
3- L€yl€tülkædri hæyrüm min €lfi ş€hr
4- T€n€zz€lülm€læik€tü v€rruhu fiyhæ ßiizni ræßßihim min külli €mr
5- S€læmün hiy€ hættæ mætl€’ılf€cr

Kædir Sur€si Türkç€ ænlæmı
Ræhmân v€ Ræhîm olæn ællæh’ın ismiyl€.
1- ßiz o (Kur’ân)nu Kædir g€c€sind€ indirdik.
2- Kædir g€c€sinin n€ olduğunu s€n n€r€d€n ßil€c€ksin?
3- Kædir g€c€si ßin æydæn dæhæ hæyırlıdır.
4- M€l€kl€r v€ Ruh (C€ßræil v€yæ Ruh ædındæki m€l€k) o g€c€ Ræßl€rinin izniyl€, h€r iş için in€rl€r.
5- O g€c€, tæny€ri æğærıncæyæ kædær sür€n ßir s€lâm€ttir.

Duygusal Sözler Yaz


| toplist