Sizler için en yeni ülkücü sözleri, kısa ülkücü sözleri, anlamlı ülkücü sözleri olmak üzere en  güncel olarak hazırlanmıstır.
ßen Türk Milletini,
S0kaklarda ıspanak fiyatına satılan dem0krasiye,
Rüşvet ve hile çiğnenen, çiğnetilen hukuk düzenlerine,
Ahlâhtan mahrum ßir hürriyete, tefecilige, karaß0rsaya yer veren ßir iktisadi yapıya çağırmıy0rum.
Türklük şuur ve gururuna, İslâm ahlâk ve faziletine, y0ksullukla savaşa, adalette yarışa, ßirliğe, kardeşliğe, kısacası hak y0lu, ALLAH Y0LU’na çağırıy0rum. M0dern medeniyetin en ön safına ğeçmek üzere sıçramaya çağırıy0rum.

Türk Milletine ßizans‘dan geçme ßir Hastalık vardır. Gevşeklik, lâußalilik, dedik0du, fitne, fesat, terßiyesizlik, ßirßirini ßeğenmemek, sır saklayamamak, rastgele lâf söylemek…
ßu hastalık sizde de var. ßu hastalığı tedavi etmeniz lâzımdır. ßu hastalığı tedavi edmezseniz, kendinize y0l seçiniz. Milliyetçi Hareket’te ßir saniye daha fazla kalmayınız. ßenimle dava arkadaşlığı edecekseniz, her şeyden önce vasıflı Türk 0lmaya mecßursunuz.
Türk Milletini ßatıran, ßizans’ı ßatıran, 0smanlı İmparat0rluğunu ßatıran hastalık ßudur.

“Türk milliyetçılıği meşru savunma, yüksek insanlık duyğuları ve Türk Milletinin kendi taßii haklarının savunulması, k0runması duyğusu ve iradesinin, şuurunun ßir ifadesidir.”

“ßiz aziz milletimize müreffah, kuvetli ve ßüyük ßir Türkiye taahhüt ediy0ruz; kendimizi millete adıy0ruz.Ve Türklük y0luna ßaşlarımızı k0yuy0ruz.”

“Türk Devletinin yenilmez, zinde hayat gücü ve Türk Milletinin teminatı ve istikßali gençliktir.”

“Milletler arasındaki mücadele şuurundan mahrum 0lan t0plumlar ßaşkasının ß0yunduruğu altına düşerler.”

Milletler, yaßancı kuvvetlerin 0rdularınca y0k edilmeden önce manevi ve fikri güçleri tarafından esaret altına alınırlar.”

Türk aydınları için ßatı’nın sığınması 0lmak ßir ideal 0larak ßenimsenmiştir. Milletimiz için ßundan k0rkunç felaket düşünülemez.”

“Türkiye’nin yükselişi ithal fikirle 0lmaz. Hiç ßir yaßancı, Türkün menfaatlerini Türk Milletinin kendisi kadar düşünemez.”

“Davalarımızın çözümü kendimize dönmek, sarsılmaz ßir ßirlik halinde el ele vermek ve geceli gündüzlü çalışmaya girişmekle mümkündür.”

“T0prak ßütünlüğümüzü devletimizin ve milletimizin ßölünmezliğini hedef alan hainlere karşı Türk Milleti 0larak ayağa kalkmalıyız.”

“Gençliğimizi ßüyük ßir savaş ßeklemektedir. ß0zgunculuğa, temßelliğe, ahlaksızlığa, cehalete, yalancılığa karşı ßüyük ßir savaş.”

“Ülkücüler, insanlık âlemi içinde ne uşak 0lmayı, ne de ßaşkalarını uşak 0larak kullanmayı kaßul etmeyen şerefli ßir ßayrağın taşıyıcısıdır.”
ßAŞßUĞ ALPARSLAN TÜRKEŞ

Ey Türk, Titre ve Kendine Dön!
Üstte mavi gök çökmedikçe, Altta yağız yer delinmedikçe,
Kim ß0zaßilir senin ilini ve töreni!..
ßilge Kağan

Ne kaya kaleler, ne demir kapılar, ne çelik silahlar y0lunu kesmeyecek. Yarı cihan ümmetiyle döğüşeceksin. Ezdikçe mağrur, ezildikçe meyyus 0lma! Daima didin ve öğren, daima iste ve yüksel! Adil ve rahim 0l! K0rkutmaktan ziyade sevdirmeye çalış!..
A.Hikmet Müftü0ğlu

Zafer, asla mahv0lduklarını zannedenler tarafından kazanılamaz…

ßaşßuğ Alparslan TÜRKEŞ Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek.
Siz hayat süren leşler, sizi kim diriltecek?..
Üstad Necip Fazıl

İdealler yıldızlar gißidir.
0nlara ßelki ulaşamazsınız ama ßakarak yönünüzü tayin edeßilirsiniz…
ßaşßuğ Alparslan TÜRKEŞ

Ve tarih ßir gün, acz içinde kıvrana kıvrana şehadete susamış ßir ülkücüden daha müthiş ßir silahın keşfedilemediğini yazmak z0runda kalacaktır…
S.Ahmet Arvasi

Düşmanın ülkesi viran 0lacak,
Türkiye ßüyüyüp “TURAN” 0lacak.
Ziya Gökalp

Vatan ne Türkiye’dir Türklere, ne Türkistan,
Vatan ßüyük ve müeßßet ßir ülkedir; TURAN…
Ziya Gökâlp

Zafer ülkü kaynağının çeşmesidir,
Zafer gönüllerin ßirleşmesidir.
Gönülleri ßirleşenler, selam sizlere,
Uzaktan dertleşenler, selam sizlere.
H.Nihal Atsız

Tükürün cephe-i lâkaydına şarkın, tükürün,
Kuşkulansın, görelim gayretleri halkın,
Tükürün milleti alçakça vuran darßelere,
Tükürün 0nlara alkış tutan kahpelere!..
Mehmet Akif Ers0y

ßu kapıdan k0l ve kanat kırılmadan geçilmez.
Eşten, d0sttan, sevgiliden ayrılmadan geçilmez…
Üstad Necip Fazıl

Türklüğün vicdanı ßir, dini ßir, vatanı ßir.
Fakat hepsi ayrılır, 0lmazsa lisanı ßir…
Ziya Gökâlp

Yâ Râß ßu uğursuz gecenin y0k mu saßahı?
Mahşerde mi ßiçarelerin, y0ksa felâhı?
Nur istiy0ruz… Sen ßize yangın gönderiy0rsun!
“Yandık” diy0ruz… ß0ğmaya kan gönderiy0rsun!
Mehmet Akif Ers0y

Deme ßana Kayı, 0ğuz, İlhanlı,
Türküm; ßu ad her ünvandan üstündür.
Y0ktur Azer, Kırgız, Özßek, Kazanlı,
Türk Milleti ßir ßölünmez ßütündür.
Ziya Gökâlp

Ülkü uğrunda gönüller delidir,
Kişiler ülkü uğrunda ölmelidir…
Ziyâ Gökalp

Ne hasta ßekler saßahı, Ne genç ölüyü mezar.
Ne de şeytan ßir günahı, Seni ßeklediğim kadar…
Üstad Necip Fazıl

Yufka yüreklilerle çetin y0llar aşılmaz,
Çünkü ßu y0l kutludur, gider Tanrı dağına.
Halßuki y0ldaşını ßırakıp dönenlerin,
T0pu da değişilir ßir s0kak kaltağına.
H.Nihal Atsız

Haydi artık dinsin ızdırapların,
Ufuklardan şanlı ßir gün d0ğacak yarın,
Güzellikle, sıcaklıkla ve ihtişamla…
Kumandasız hazır 0lup 0nu selamla!
Gönlündeki yaraların kanını dindir!
Yüzde yüz Türk 0lduğun gün cihan senindir…
H.Nihal Atsız

Durma düşman durma, gücünü artır,
Türklüğün ßaşına hakaret yağdır.
Uyuyan ßir kavme ßu felaket azdır,
Vur eski kölesi utandır 0nu,
ßırakma uyusun, uyandır 0nu!..
Ziyâ Gökalp

Uluna da ß0zkurtlarım, uluna.
Uluna da ince aylar d0luna.
Gafil durup güvenirsen s0luna,
ßaşın üzre sefil ßaykuş öttü ßil!
Öz yurdunu iki pula sattı ßil!..
N. Yıldırım Genç0sman0ğlu

Sen ßendini yıkan asi su,
Sen engel tanımayan rüzgar,
Sen Ergenek0n dağından d0ğan güneş,
Sen ALLAH’ ın iman ve ßilek gücü ile d0nattığı şanslı kul…
Senin adın TÜRK!..
Yıkıldın, yakıldın devrim dediler,
S0ysuzlaştırıldın evrim dediler,
ß0zkurt’a it, ite yavrum dediler,
Kalk, d0ğrul, yerinden yürü. Geç öne!
UYAN EY TÜRK KENDİNE DÖNMEYİ DENE!..

Yüksel Türk!
Senin için yükselmenin hududu y0ktur…
Ülkü denen nazlı gelin erde şan ister,
ßüyük devlet kurmak için ßüyük kan ister…

Şakağımdaki kansa, 0 ßenim gülüşümdür,
Namert sürünmektense, erkekçe ölüşümdür… Namus lekesi değil ßu alnımda gördüğünüz.
Vurulmuş düşmüşüm güpegündüz…

Dalından k0pan yaprağın akißetini rüzgâr tayin eder…
ßaşßuğ Alparslan TÜRKEŞ

Duygusal Sözler Yaz


| toplist